งานบริหารอสังหาริมทรัพย์

เรามีทีมงานขายที่มีประสบการณ์กว่าร้อยคนเพื่อให้บริการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
 
 

การบริหารจัดการทรัพย์สินเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการเพิ่มมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ทีมบริหารทรัพย์สินที่ดีสามารถเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินได้ เราไม่เพียงแต่ให้บริการการจัดการทรัพย์สิน แต่ยังมีบริการให้คำปรึกษาสำหรับแผนการจัดการโครงการก่อนการพัฒนา ขอบเขตการให้บริการของเราครอบคลุมถึง:

การจัดการอาคาร

  การใช้พลังงาน
  การควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม
  บริหารงานทั่วไป
  การจัดการและควบคุมอาคารโดยรวม
  บริการทางบัญชีสำหรับการดำเนินงานอาคาร
  การดูแลและการบริหารงานของผู้เช่าในอาคาร

การบำรุงรักษาระบบอาคาร

  การดำเนินงานระบบอาคาร: เพื่อดำเนินการและตรวจสอบองค์ประกอบที่จำเป็นทั้งหมดของระบบอาคาร
  มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
  การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน: เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องจักรทั้งหมดได้รับการตรวจเช็คทำความสะอาดและซ่อมแซม
  ได้มาตรฐานสากล
  การกำกับดูแลผู้รับเหมาขั้นตอนการซ่อมบำรุง
  การบริหารวัสดุอุปกรณ์และเครื่องอุปโภคบริโภค